ผู้เขียน หัวข้อ: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791  (อ่าน 1083 ครั้ง)

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 10:14:02 pm »
รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  รับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ 

ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 088-798-8791


ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน  บ้านพักอาศัย หรือโรงงาน

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ และ รับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

เรารับออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พร้อมให้ข้อมูล
ติดดตั้งโซล่าเซลล์ เลือกใช้เครื่อง Inverter ที่ได้รับการรับรองจากทาง กฟน. และ กฟภ.

รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน เช่นสายไฟ ต้องใช้สายไฟที่ผลิตมาสำหรับใช้งานกับ

ระบบโซล่าเซลล์ เท่านั้น   รวมถึงต้องดูเรื่องขนาดของสายไฟ ตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนดในส่วนเรื่องของ

เอกสารที่ต้องกรอกรายละเอียดทางเทคนิค  ที่ต้องยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งแบบสเปคและรายละเอียดอื่นๆ

บริษัทที่ท่านจะเลือกไว้จะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำ

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน มีการตรวจสอบความมั่นคง

ความแข็งแรง ของอาคารและจัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามจากนั้นติดต่อ

แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต เทศบาล หรือ อบต. ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับทราบการ

ติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ บนหลังคาที่พักอาศัย โดยการยื่นเอกสาร อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)


ระบบโซล่าร์รูฟท็อปแบบออนกริด  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน

บ้านพักอาศัย หรือโรงงาน


ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทที่ท่านเลือกควรจะมีการออกแบบขนาดพิกัด ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ให้เหมาะสม กับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน มีการตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงของอาคาร

และจัดทำแบบการติดตั้ง  โดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามจากนั้นติดต่อแจ้งให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต เทศบาล หรือ อบต.  ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับทราบการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์

บนหลังคาที่พักอาศัย โดยการยื่นเอกสาร อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)

หลังคาโซลาร์เซลล์ หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่รับมาจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้

เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์

เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน 

ช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้านและการลงทุนในระยะยาว ซึ่งระบบแผงโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ

ระบบออนกริด (On-Grid System) หลังคาโซล่าเซลล์ ระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า

มีแผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ จากนั้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นกระแสสลับ

ให้ใช้งานในบ้านได้ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเป็นระบบที่หลายบ้านนิยมติดตั้งกัน เพราะสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าฯ

ได้ แต่ก่อนติดตั้งต้องขออนุญาตก่อนเสมอ
รับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ควรเลือกบริษัทที่ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ อย่างไร

เลือกบริษัท รับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีมาตรฐานการติดตั้ง เลือกใช้เครื่อง Inverter ที่ได้รับการรับรองจากทาง กฟน. และ กฟภ. รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน เช่นสายไฟ ต้องใช้สายไฟที่ผลิตมาสำหรับใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์เท่านั้น รวมถึงต้องดูเรื่องขนาดของสายไฟ ตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนดในส่วนเรื่องของเอกสารที่ต้องกรอกรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งแบบสเปคและรายละเอียดอื่นๆบริษัทที่ท่านจะเลือกไว้จะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำ

บริษัท  ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ท่านเลือกควรจะมีการออกแบบขนาดพิกัดติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน มีการตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงของอาคารและจัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามจากนั้นติดต่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต เทศบาล หรือ อบต. ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับทราบการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ บนหลังคาที่พักอาศัย โดยการยื่นเอกสาร อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดต่อการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพื่อกรอกคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบ Online และ Upload เอกสารตามกำหนด

การไฟฟ้าฯ ตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail และทางเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อยื่นเอกสาร พร้อมชำระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ

การไฟฟ้าฯ เข้าตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า และดำเนินการเปลี่ยนเครื่องวัดแบบอ่านหน่วยไฟฟ้าได้ 2 ทิศทาง

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แล้วเสร็จ

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

เพื่อยื่นขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า ผ่านระบบ Online กรณี Inverter < 1,000 kVA

ระบบโซล่าร์รูฟท็อปแบบออนกริด  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน  บ้านพักอาศัย หรือโรงงาน ที่ติดตั้งระบบออนกริดจะมีพลังงานไฟฟ้า 2 ช่องทาง คือไฟฟ้าจากภาครัฐ และไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ พลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ จะถูกจ่ายเข้าระบบผ่านอินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าจากภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากลูกค้าใช้งานเกินกำลังการผลิตของโซล่าเซลล์ระบบจะดึงไฟฟ้าจากภาครัฐมาใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งตัวระบบจะไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟจะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนกลางคืนได้

หลังคาโซลาร์เซลล์ หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่รับมาจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้านและการลงทุนในระยะยาว ซึ่งระบบแผงโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ

ระบบออนกริด (On-Grid System) หลังคาโซล่าเซลล์ ระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า มีแผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ จากนั้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นกระแสสลับให้ใช้งานในบ้านได้ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเป็นระบบที่หลายบ้านนิยมติดตั้งกัน เพราะสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าฯ ได้ แต่ก่อนติดตั้งต้องขออนุญาตก่อนเสมอ

ระบบไฮบริด (Hybrid) ระบบนี้อยู่ที่มีแบตเตอรี่มาสำรองพลังงาน สำหรับใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และกรณีที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามากพอเกินกว่าการใช้งานแล้ว ระบบจะนำกระแสไฟฟ้าชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้งานต่อในเวลาอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อบ้านไหนที่ไฟตกบ่อยก็สามารถดึงเอาไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งานไดh

ระบบออฟกริด (Off-Grid System) ระบบนี้การทำงานจะเหมือนกับ ‘ออนกริด’ และ ‘ไฮบริด’ คือจะรับพลังงานมาเข้าอินเวอร์เตอร์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟากระแสสลับมาใช้งานในบ้าน รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าชาร์ตในแบตเตอรี่ด้วย แต่ข้อแตกต่างอยู่ตรงไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การติดตั้งจะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน ระบบนี้จึงเหมาะมากกับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ราคาถูก  โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ติดต่อด่วน RETROOF FUND

ปรึกษาเบอร์ตรง 088-798-8791


TAG: รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ , ติดตั้งโซลาร์เซลล์

banddyes1

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 455
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2022, 07:17:17 am »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2022, 06:43:34 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2022, 11:36:56 am »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2022, 11:45:07 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2022, 09:38:19 am »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2022, 10:28:41 am »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2022, 11:57:13 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 12:06:05 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2022, 03:27:36 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2022, 04:25:55 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 01:04:04 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

worldpost65

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 715
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 07:29:48 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2022, 01:36:47 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bandeedee11

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 292
  • ดูรายละเอียด
Re: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Tel: 088-798-8791
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2022, 11:20:01 am »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้